Välkommen till Morronpiggarnas sida

39273dd0-bcde-429b-9336-5964dc69c439.jpg

Året segrare Lennart tillsammans med 2:an Berth, trean Hans och fyran Kent

      2021 års m-piggarsegrare                    Lennart Danielsson